ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  emelt díjas hívószám hotelinformációs tartalomszolgáltatására
  (ÁSZF)
  Hatályos: 2014. május 1. napjától visszavonásig.
  A Calypsosystem Kft. az Emelt Díjas Hotel Lelle és Park Hotel Hotelinformációs Szolgáltatásának (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételével, illetve azok nyújtásával kapcsolatban az alábbiak szerint rögzíti az általános szerződési feltételeket.
  1. A Szolgáltató
  1.1. A jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatásokat a Calypsosystem Kft. (Cg. 01-09-932636; székhely: 1173 Budapest, 513. utca 10/A. ; továbbiakban: „Szolgáltató”) végzi.
  2. A Szolgáltatás
  2.1. A Szolgáltató emelt díjas számon távközlési szolgáltató (Magyar Telekom Nyrt.) igénybe vétele mellett nyújt azon fogyasztóknak (a továbbiakban: „Fogyasztó”) Hotel Lelle és Park Hotel Hotelinformációs Szolgáltatást (a továbbiakban: „Szolgáltatás”), akik a Szolgáltatás igénybevételére alkalmas telefonkészülékkel, valamint technikai feltételekkel rendelkeznek.
  2.2. A (06 90) 633-133 telefonszámon a Fogyasztó a Szolgáltatást Magyarországról, illetve amennyiben a Fogyasztó által igénybe vett roaming szolgáltatás lehetővé teszi, úgy külföldről is igénybe veheti, az év minden napján, 08:00-18:00 óra között.
  3. A Szolgáltatás igénybevétele
  3.1. Fogyasztó a jelen ÁSZF megismerése és elfogadása esetén jogosult a Szolgáltatást igénybe venni.
  3.2. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Fogyasztónak rendelkeznie kell telefonszolgáltatóval kötött előfizetéssel és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges készülékkel, vagy távközlési rendszerhez való egyéb hozzáféréssel, amely távközlési rendszerhez a Szolgáltató a Szolgáltatás elérhetőségét biztosítja, valamint meg kell fizetnie az igénybevétellel járó díjakat. A Szolgáltatás igénybevételének díját a telefonszolgáltatók mindenkori díjszabása tartalmazza. A Szolgáltatás díja a Fogyasztó telefonszámláján kerül kiszámlázásra, amely összeget a Fogyasztó telefonszámát üzemeltető társaság számlázza ki és szedi be.
  3.3 A Szolgáltatás csak akkor vehető igénybe, amennyiben a Fogyasztó a telefon- vagy más szolgáltatójával kötött szerződésben az emeltdíjas szolgáltatások igénybevételét engedélyezte.
  3.4. Előzőeken felül a Fogyasztónak rendelkeznie kell minden, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközzel és szoftverrel, többek között működőképes és a Szolgáltatás igénybevételére alkalmas telefon készülékkel vagy más hozzáférést biztosító eszközzel, ezen telefonkészülék vagy eszköz technikai ismeretével.
  3.5. A Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés ráutaló magatartással, a Szolgáltatás igénybevételével jön létre, válik hatályossá.
  4. Szolgáltató felelősségének korlátozása
  4.1 Mivel a Hotelek üzletszabályzatában szerepel, hogy a foglalásokat csak írásban (e-mail) tudnak rögzíteni, ezért a Szolgáltatás – jellegéből fakadóan – kizárólag tájékoztató jellegű. A Szolgáltató felelőssége a szolgáltatás jellegéből, tárgyából adódóan kizárólag arra korlátozódik, hogy a hotelekről általános információt adjon. A Fogyasztó elfogadja, hogy nem érvényesíthet semmilyen igényt azzal kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben, ha a Szolgáltatás alapján közölt tájékoztatás és a tényleges foglaltsági adatok között eltérés lenne.
  5. Díjszabás
  5.1 A Szolgáltatás díja 153 Ft + áfa / perc. 
  6. Adatvédelem
  6.1 A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevételével a személyes adatainak előzőekben meghatározott kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.
  6.2 A Szolgáltatás igénybevétele során rendelkezésre bocsátatott személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, harmadik személy részére csak törvényben előírt esetekben adja át.
  7. Egyéb rendelkezések
  7.1 A jelen ÁSZF-re Magyarország joga az irányadó, jogvita esetén a Felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulhatnak.
  7.2 A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást bármikor felfüggeszteni vagy beszüntetni, a Szolgáltató jogosult továbbá jelen ÁSZF-et módosítani. A Szolgáltatás felfüggesztésének, beszüntetésének tényét, illetve a módosított ÁSZF-et a Szolgáltató köteles közzétenni a honlapján.
  Budapest, 2014. május 1.
  Calypsosystem Kft.

  Elérhetőség

  Cím:    8638 Balatonlelle  Honvéd utca 40.
  Írjon emailt! Munkatársaink várják kérdéseit.